VII Naukowe Forum Polsko-Ukraińskie

  • 10 stycznia 2017

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do udziału w VII Naukowym Forum Polsko-Ukraińskim/Ukraińsko-Polskim nt. „Edukacja dla przyszłości”, które odbędzie się w dniach 18-21 września 2017 r. w Bydgoszczy pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Zapisy trwają do 15 marca br. Szczegółowe informacyjne organizacyjne znajdują się w załączniku.

Pobierz pliki