Ruszył Projekt Uniwersytetu Młodych Odkrywców „Młodzi Odkrywcy w Kalejdoskopie Nauki”

  • 17 lutego 2017

Program Uniwersytet Młodego Odkrywcy to pierwsza inicjatywa realizowana w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki wyrażonej w tzw. strategii na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego. Jednym z trzech głównych założeń strategii jest popularyzacja dokonań polskich naukowców wśród różnych grup społecznych (od juniorów do seniorów), a także dotarcie z atrakcyjną formą edukacji do obszarów wykluczonych.

Inicjatorem Programu było Biuro Upowszechniania Nauki, natomiast realizuje Biuro Projektu przy Dziale Promocji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Więcej informacji na: http://www.mlodziodkrywcy.ukw.edu.pl/