Bydgoski Festiwal Nauki

 • 28 lutego 2017


Podobnie jak w latach ubiegłych zachęcamy Państwa do włączenia się w budowanie oferty programowej Bydgoskiego Festiwalu Nauki.

W związku z nowym rozwiązaniami informatycznymi prosimy logować się za pośrednictwem następującego linku: http://panel.festiwalnauki.bydgoszcz.pllub strony internetowej www.festiwalnauki.bydgoszcz.pl
Tegoroczny  Bydgoski Festiwal Nauki odbędzie się w dniach 24-27 maja 2017 r.
Podobnie, jak w roku ubiegłym, program będzie podzielony na ścieżki tematyczne:

 • humanistyczną,
 • przyrodniczą,
 • społeczną,
 • nauk ścisłych,
 • artystyczną,
 • techniczną,
 • medyczną i nauk o zdrowiu .

Ewaluacja przebiegu Festiwalu w latach ubiegłych pokazała, iż:

 • zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza warsztaty, pokazy oraz imprezy interaktywne, wybór tematu imprezy ma znaczenie – im bardziej ciekawy i intrygujący, tym większa liczba uczestników,
 • grupy zorganizowane nie mają możliwości udziału w każdym dniu festiwalowym (organizacja roku szkolnego, koszty dojazdu), przyjeżdżając na Uczelnie chcę spędzić na niej cały dzień, dlatego w tym roku podtrzymamy rozwiązanie wprowadzone w minionym roku, ułatwiające udział grupom zorganizowanym (szkołom, przedszkolom) w BFN – poszczególne dni festiwalowe będą dedykowane określonym grupom wiekowym.

Zgodnie z tym: 25 maja (czwartek) dedykowany będzie dzieciom przedszkolnym i szkołom podstawowym, a 26 maja (piątek) dedykowany będzie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Pozostałe propozycje programowe kierowane do grupy odbiorców takich jak studenci, dorośli, seniorzy mogą być rejestrowane dowolnego dnia nauki (24-27 maja).  Bardzo prosimy o uwzględnienie tych założeń przy rejestracji imprez.

Uprzejmie informujemy, że na poszczególnych wydziałach wyznaczeni są koordynatorzy wydziałowi:

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych - dr Piotr Siuda
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii - dr Małgorzata Wójtowicz-Szefler
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii - dr Monika Nawrot– Borowska
 • Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki - dr Hubert Rabant
 • Wydział Nauk Przyrodniczych - mgr Joanna Studzińska
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki -  dr hab. inż. Mieczysław Cieszko , prof. nadz.
 • Wydział Humanistyczny - dr Monika Opioła-Cegiełka
 • Wydział Edukacji Muzycznej - dr Witold Kawalec

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną  instrukcją składania wniosków.

W Imieniu Biura Organizacyjnego Bydgoskiego Festiwalu Nauki zapraszamy do współpracy.
Biuro Organizacyjne BFN
ul. Chodkiewicza 30, pok. 261
tel./fax: 52 34 19 120 lub 137
e-mail: festiwal@ukw.edu.pl

Pobierz pliki