Pierwszy pracownik UKW na polskiej Stacji Antarktycznej im H. Arctowskiego

  • 14 marca 2017

W dniach 30.12.2016 do 22.02.2017 hydrolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – dr Danuta Szumińska oraz chemik z Politechniki Gdańskiej – mgr inż. Małgorzata Szopińskazrealizowały podróż swoich marzeń – ekspedycję naukową na Polską Stację Antarktyczną im H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Archipelag Szetlandów Południowych).Dotarcie do stacji naukowej, oddalonej od Polski o ponad 14 tysięcy kilometrów zajęło badaczkom 7 dni, jednak podróż samolotem linii Antarctic Airways oraz statkiem była bardzo ekscytująca. Podróż powrotna była jeszcze dłuższa, a rejs przez cieśninę Drake’a chilijskim statkiem Aquilles dostarczył niezapomnianych wrażeń.Założona w 1977 roku Polska Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego obchodziła 26 lutego swoje 40 urodziny. Bardzo się cieszymy, że naukowiec z UKW miała możliwość prowadzić badania naukowe w Zatoce Admiralicji w tym wyjątkowym dla polskiej stacji roku.

Panie realizowałyprojekt pt. Identyfikacja i oznaczanie poziomów stężeń i translokacji zanieczyszczeń atmosferycznych w zbiornikach wodnych jako wskaźnik możliwości adaptacyjnych środowiska Antarktyki, którego kierownikiem jest Pani Prof. dr hab. Żaneta Polkowska. Wyniki badań mają umożliwić m in. szczegółowe poznanie składu chemicznego wód powierzchniowych na obszarze zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji, które stanowi jednoczenie Szczególnie Chroniony Obszar Antarktyki 128 (ang. AntarcticSpeciallyProtectedArea, ASPA 128). Celem monitoringu jest rozpoznanie zróżnicowania przestrzennego składu chemicznego wód, a także jego zmienności w czasie. Badania mają także na celu weryfikację hipotezy czy na Wsypę Króla Jerzego docierają drogą atmosferyczną zanieczyszczenia pochodzące z działalności antropogenicznej w uprzemysłowionych rejonach, np. z Ameryki Południowej.Projekt pięcioletniego monitoringu (2015-2020) realizowany jest przez zespół Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej przy współpracy z Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (IBB PAN) orazpartnerami- Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (dr Danuta Szumińska) i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dr Stanisław Chmiel).

W trakcie pobytu na Wyspie Króla Jerzego badaczki zweryfikowały lokalizację punktów pomiarowych oraz pobrały 180 próbek (wody i osadów). Panie wykonałytakże wstępne badania mikrobiologiczne, których wyniki mają być podstawą do budowy oczyszczalni ścieków na stacji oraz badania rekonesansowe dla celów dalszych prac naukowych, między innymi analizy zmian środowiska na terenach, z których w ostatnich kilkudziesięciu latach wycofały się lodowce.

Artykuł w Expressie Bydgoskim

Pobierz pliki