Wojewódzki Konkurs Statystyczny "Ciekawość" rozstrzygnięty

  • 15 marca 2017

Finałowy etap II edycji Wojewódzkiego Konkursu Statystycznego Ciekawość – pierwszy stopień do statystyki dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowanego przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy odbył się 9 marca.

Laureatami Konkursu zostali: Weronika Rzepka z Jabłonowa Pomorskiego, Małgorzata Pełelska z Brzozy oraz Zofia Borzyszkowska z Bydgoszczy. Patronat Honorowany nad przedsięwzięciem objął Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Jego Magnificencja prof. dr. hab. Jacek Woźny.

Konkurs miał na celu rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji danych oraz przeprowadzania dedukcji wzbogaconej rzetelną informacją. Konkurs realizowany był w dwóch etapach:

  • I etap polegał na samodzielnym przygotowaniu referatu z wykorzystaniem danych statystycznych statystyki publicznej dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego, pt: Mój Region w statystyce
  • II etap (finałowy) polegał na samodzielnym przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji referatu przesłanego w ramach I etapu konkursu. 

Wydarzenie to było objęte Patronatem Honorowym przez: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wydarzenie patronatem medialnym objęła TVP Bydgoszcz oraz Radio Eska.

Zwycięzcy Konkursu:

  • I – wsze miejsce: Weronika Rzepka, uczennica klasy II Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim,
  • II – gie miejsce: Małgorzata Pełelska, uczennica klasy III c Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie,
    III – cie miejsce: Zofia Borzyszkowska, uczennica klasy II Gimnazjum nr 50 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy.

W pracach Komisji Konkursowej udział brała Pani dr Magdalena Szczepańska, która reprezentowała Katedrę Socjologii Wydziału Administracji i Nauk Społecznych UKW – współorganizatora Wojewódzkiego Konkursu Statystycznego.

Więcej informacji o Konkursie na http://bydgoszcz.stat.gov.pl