Rekrutacja na studia podyplomowe

  • 12 kwietnia 2017

 

Zapraszamy absolwentów studiów I, II i III stopnia na studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018. Rekrutacja właśnie się rozpoczęła

Zgłoszenie na studia obejmuje następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru),
  • kwestionariusz osobowy (wg wzoru),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu,
  • potwierdzoną kserokopię dowodu osobistego,
  • inne dokumenty wskazane w zasadach rekrutacji.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem. (dokumenty do pobrania na dole strony). 

Kontakt

Rekrutacją na studia podyplomowe zajmują się poszczególne jednostki w ramach Instytutów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Aby skontaktować się z kierownikiem studiów bądź osobą obsługującą kierunek i udzielającą informacji należy w zakładce: OFERTA UCZELNI wybrać swój kierunek studiów.

Przy każdym z kierunków widnieje imię i nazwisko kierownika studium oraz osoby obsługującej kierunek od strony administracyjnej.

Szczegóły na www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl

Pobierz pliki