Ku pamięci dr. Leszka Jana Malinowskiego

  • 10 kwietnia 2017

26 kwietnia godz. 11.00 w Bibliotece UKW odbędzie się uroczystość upamiętnienia dr. Leszka Jana Malinowskiego - żołnierza AK, zasłużonego bydgoskiego polonisty i wieloletniego nauczyciela akademickiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego), działacza społecznego, autora, redaktora i wydawcy publikacji poświęconych Wileńszczyźnie. 

W programie m. in.:

  • Sesja okolicznościowa,
  • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej i nadanie imienia Leszka Jana Malinowskiego Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich, która powstała w Bibliotece UKW na bazie Jego spuścizny,
  • Spotkanie wspomnieniowe z udziałem przedstawicieli instytucji kultury i społeczności akademickiej, współpracowników i wychowanków.