Przewodnictwo i pilotaż turystyczny-nowy kierunek na UKW!

 • 24 kwietnia 2017

ZWIEDZAJ, POZNAWAJ, ZARABIAJ!
Przewodnictwo i pilotaż turystyczny to studia licencjackie realizowane w dwóch obszarach kształcenia (nauk humanistycznych i nauk społecznych). Pozwalają na poznanie atrakcyjności turystycznej oraz rozpoznawalności dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.
Studia adresujemy do osób mających pasję podróżniczą, dla których turystyka jest przygodą, chcących zarazić nią innych, ale też, dla których stanie się ścieżką kariery zawodowej. Studia są przeznaczone dla ludzi aktywnych, z inicjatywą, mających zmysł organizacyjny, przedsiębiorczych.
Studia pozwolą Ci na poszerzenie posiadanej wiedzy i wyposażą w umiejętności związane z organizacją małych i dużych przedsięwzięć turystycznych. Istotnym elementem studiów na kierunku Przewodnictwo i pilotaż turystyczny jest z jednej strony poznawanie i opisywanie dorobku kulturowego, a z drugiej przygotowanie do kreowania i popularyzowania tego dziedzictwa wśród młodzieży oraz osób dorosłych w różnym wieku.
Współczesny świat stał się bardziej dostępny dla przeciętnego człowieka, a turystyka kulturowa pokaże Ci, jak wykorzystać tę szansę.

Moduły przedmiotów do wyboru:

 • Blok I:
  • Turystyka eventowa i ożywionej historii
  • Turystyka obiektów przemysłowych i technicznych
  • Turystyka wypoczynkowa
  • Turystyka uzdrowiskowa i zdrowotna
  • Turystyka militarna
  • Emisja głosu
  • Organizacja promocji dziedzictwa kulturowego
  • Reklama w turystyce
  • Terenowe ścieżki edukacyjne
  • Transport a turystyka
 • Blok II:
  • Kolekcjonerstwo
  • Sztuka ludowa w turystyce
  • Dziedzictwo judaistyczne w turystyce
  • Tanatoturystyka i turystyka martyrologiczna
  • Dziedzictwo niematerialne w turystyce
  • Retoryka
  • Ochrona zabytków w prawie polskim i unijnym
  • Marketing terytorialny
  • Rynek, usługi i doradztwo turystyczne
  • Baza noclegowa w turystyce

GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ PRACĘ PO PRZEWODNICTWIE I PILOTAŻU TURYSTYCZNYM NA UKW?

Twoje kompetencje pozwolą Ci na podjęcie pracy w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą turystyką. Staniesz się łakomym kąskiem dla przemysłu turystycznego. Będziesz przygotowany do pracy indywidualnej w ramach własnej inicjatywy lub w instytucjach i organizacjach zajmujących się turystyką, w administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach turystycznych, placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych, jak również w lokalnych i regionalnych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach (trzeci sektor).

ZASADY REKRUTACJI