Aktualności

Święto Uczelni i nadanie tytułu Doktora Honoris Causa

13 kwietnia 2018

Rektor i Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mają zaszczyt zaprosić na Święto Uczelni oraz nadanie tytułu Doktora Honoris Causa dr hab. Michałowi Głowińskiemu. Ceremonia odbędzie się podczas uroczystego posiedzenia Senatu UKW 25 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w Sali koncertowej w gmachu Copernicanum przy ul. M. Kopernika 1.

czytaj całość…

Zapisz się na bieg Mila Kazimierzowska

05 kwietnia 2018
czytaj całość

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, prof. dr hab. Jacek Woźny, Prezes Zarządu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Andrzej Półgrabski oraz Dyrektor II Oddziału Banku PeKaO S.A. w Bydgoszczy, Teresa Opoka serdecznie zapraszają wszystkich chętnych: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w II Otwartym Biegu UKW MILA KAZIMIERZOWSKA im. Janka Zmudzińskiego. Biegi w różnych kategoriach wiekowych, w tym rangi Mistrzostw Akademickich, odbędą się w niedzielę 17 czerwca 2018 roku. Start od godziny 10.00 przy biurowcu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6.

czytaj całość…

Program MOST czeka na Ciebie

24 kwietnia 2018

Do 15 maja studenci mogą zgłaszać się do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na semestr zimowy 2018/2019. To okazja na poznanie innej uczelni z zachowaniem ciągłości studiów.

 

czytaj całość…

Konkurs POWER: Trzecia Misja Uczelni - na programy kształcenia i realizację działań dydaktycznych dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego

17 kwietnia 2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni”.

czytaj całość…

Nowy kierunek studiów - pedagogika resocjalizacyjna

06 kwietnia 2018

Pedagogika resocjalizacyjna to nowy kierunek studiów w ofercie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który będzie można studiować już od października. Studia te mają charakter dualny – zajęcia dydaktyczne łączą się z praktycznymi realizowanymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

czytaj całość…

Seminarium: Dzieci wojny i dzieci uchodźcy

12 kwietnia 2018

Zakład Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej UKW w Bydgoszczy oraz Szkoła Podstawowa nr 9 w Bydgoszczy mają zaszczyt zaprosić na Seminarium naukowo-metodyczne na temat: Dzieci wojny i dzieci uchodźcy - o prawach dzieci z różnych perspektyw, które odbędzie się 17 maja 2018 r. 

czytaj całość…