Mycotoxin Workshop odbędą sie w Bydgoszczy

  • 18 maja 2017

Society for Mycotoxin Research powierzyło Katedrze Fizjologii i Toksykologii Instytutu Biologii Eksperymentalnej, Wydziału Nauk Przyrodniczych organizację 39th Mycotoxin Workshop. Konferencja odbędzie się w dniach 19-21.06.2017 r. w Centrum Kongresowym Opera Nova.

Mycotoxin Workshops organizowane są od 1979 r. Organizatorami były jednostki naukowe z kilku krajów Europy. Ostatnie edycje konferencji odbywały się w Berlinie, Bratysławie, Getyndze czy Ghent. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego miał już zaszczyt gościć uczestników powyższej konferencji w 2006 r., dobra organizacja z naszej strony przyczyniła się do powierzenia nam ponownie przygotowania tego przedsięwzięcia w 2017 r.

39th Mycotoxin Workshop są spotkaniem specjalistów z całego świata. Przewidujemy udział około 200 uczestników. Tematem przewodnim spotkania jest problem występowania mikotoksyn w żywności, paszach i środowisku oraz ich niebezpieczeństwo dla człowieka i zwierząt.

Więcej www.mycotoxin.ukw.edu.pl