Umowa o współpracy UKW i IPN

  • 07 lipca 2017

W czwartek, 6 lipca w siedzibie Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a Instytutem Pamięci Narodowej - Komisją Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie. Aktu podpisania dokonali Rektor UKW JM prof. dr hab. Jacek Woźny oraz Prezes IPN dr Jarosław Szarek. Odbyło się to w obecności między innymi wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, dyrektora Biura Badań Historycznych IPN dr. hab. Mirosława Szumiło, dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku dr. Mirosława Golona, naczelnika Delegatury IPN w Bydgoszczy Edyty Cisewskiej, dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW dr. hab. Marka Zielińskiego oraz kilkudziesięciu zgromadzonych osób – mieszkańców Bydgoszczy, historyków i politologów. 

Współpraca między naszą uczelnią a IPN polegać będzie na realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz dydaktycznych, wspólnym podejmowaniu przedsięwzięć wydawniczych o charakterze edukacyjnym i naukowym, organizowaniu sympozjów, seminariów, konferencji naukowych, wystaw czy promocji publikacji. W 2004 r. już raz podpisano podobną umowę, tyle tylko, że nie poszły za nią deklarowane działania.
Podpisanie nowego aktu porozumienia jest formalnym dopełnieniem trwającej już od kilku lat zacieśniającej się współpracy między pracownikami naukowymi i dydaktycznymi UKW a Instytutem. IPN docenia zaangażowanie bydgoszczan na tym polu. Od roku prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, kierownik Zakładu Dziejów Polonii i Ruchów Migracyjnych w Instytucie Nauk Politycznych UKW jest członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Wcześniej pełnił funkcję członka Rady IPN.

Na początku tego roku głośnym echem na świecie odbiło się opublikowanie przez krakowski oddział IPN tzw. Bazy „Załogi SS KL Auschwitz” autorstwa dr. hab. Aleksandra Lasika, prof. nadzw. UKW, Kierownika Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej i Dziejów Migracji UKW. Baza jest pierwszym i tak kompleksowym zbiorem danych osobowych hitlerowskiej załogi największego obozu zagłady II wojny światowej. W planach są kolejne projekty i wspólne przedsięwzięcia, niektóre już znajdują się w fazie realizacji. Podpisanie porozumienia daje jeszcze większe możliwości obu stronom, szczególnie pracownikom naukowym i studentom UKW.

Fotorelacja