Koncert Trio Auera

  • 14 września 2017

  • PÉTER KOVÁTS – skrzypce
    Studiował na Węgrzech i w Stanach Zjednoczonych, koncertował na słynnych scenach całego świata. Założyciel, kierownik artystyczny i solista istniejącej od trzydziestu lat Orkiestry Kameralnej im. Mendelssohna. Wykładowca akademicki, dyrektor konserwatorium w Veszprém, prowadzi kursy w całej Europie, od lat kierując założoną przez siebie Młodzieżową Orkiestrą  Symfoniczną  im. Auera. Twórca Międzynarodowego Festiwalu Skrzypcowego im. Auera w Veszprém. Jako solista pojawia się na licznych nagraniach płytowych, a za swoją działalność został niejednokrotnie odznaczony.
  • BALÁZS FÜLEI – fortepian
    Ukończył budapeszteńską Akademię im. Ferenca Liszta, gdzie obecnie kieruje katedrą muzyki kameralnej, zaś kursy mistrzowskie prowadzi również poza granicami kraju. Współpracuje z licznymi orkiestrami kameralnymi na Węgrzech i zagranicą, koncertując wraz z nimi i jako solista na słynnych scenach całego świata. W repertuarze ma ponad trzydzieści koncertów fortepianowych, w tym Beethovena, Brahmsa czy Bartóka. Współpracuje z wieloma węgierskimi kompozytorami, prezentując ich dzieła podczas prawykonań i nagrań radiowych. Jego gry można posłuchać na niejednej płycie. Jako pianista został odznaczony nagrodą im. F. Liszta.
  • ISTVÁN VARGA– wiolonczela
    Studiował w Budapeszcie, Belgradzie i Paryżu, ucząc się u takich sław, jak Maurice Gendron. Wykładowca akademicki m.in. budapeszteńskiej Akademii im. F. Liszta,  prowadzi kursy mistrzowskie na Węgrzech i zagranicą. Twórca Orkiestry Kameralnej Camerata Academica i Trio Smyczkowego im. Goldberga, dyrektor artystyczny międzynarodowych festiwali muzyki kameralnej. Jako solista i kameralista wystąpił na licznych festiwalach i najsłynniejszych scenach całego świata, współpracując z wieloma znakomitymi instrumentalistami.  Z myślą o nim powstają nowe kompozycje uznanych twórców.