Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich

  • 27 września 2017

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, prof. dr hab. Jacek Woźny przyznał nauczycielom naszej uczelni nagrody w dwóch kategoriach:za osiągnięcia naukowe i/lub twórcze, uzyskane w 2016 roku, mające największy wpływ na ocenę parametryczną podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni oraz za uzyskanie tytułów i stopni naukowych. Nagrody I stopnia zostaną wręczone podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego, a pozostałe – na radach wydziałów.

W załączniku zamieszczamy listę nagrodzonych osób. Wszystkim wyróżnionym pracownikom serdecznie gratulujemy!

Pobierz pliki