XIII Europejska fizyczna konferencja nt. „Defekty w materiałach izolatorów” (EURODIM 2018)

 • 05 października 2017

8-13 lipca 2018 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy odbędzie się XIII Europejska Fizyczna Konferencja nt. „Defekty w materiałach izolatorów” (EURODIM 2018).

Europejskie konferencje serii EURODIM odbywają się co cztery lata, na przemian z międzynarodowymi konferencjami pt. „Defekty w materiałach izolatorów” (ICDIM).

EURODIM 2018 jest kontynuacją cyklu konferencji z tej serii, które miały miejsce wcześniej w Kent (Wielka Brytania 2014), Pecs (Węgry 2010), Mediolan (Włochy 2006) i Wrocław (Polska 2002), a także w połączeniu z konferencjami ICDIM, które odbyły się w Lyon (Francja 2016), Santa Fe (USA 2012), Aracaju (Brazylia 2008), Ryga (Łotwa 2004) oraz Johannesburg (RPA 2000).

Cykl konferencji to szerokie międzynarodowe forum nauki oraz technologii, związanych z defektami zjawisk w materiałach krystalicznych i amorficznych z szeroką przerwą energetyczną. Skupiają one naukowców w celu dyskusji na tematy dotyczące chemii i fizyki defektów w ciałach stalach oraz ich roli w określaniu właściwości materiałów.

XIII Edycja EURODIM 2018 będzie organizowana przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW). Przewodniczącym EURODIM 2018 jest prof. dr hab. YuriY Zorenko, natomiast vice-przewodniczącymi są prof. dr hab. Andrzej Suchocki oraz prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak, będący pracownikami Instytutu Fizyki UKW.

W czasie konferencji EURODIM 2018 będą przyjmowane aplikacje do organizacji kolejnej konferencji EURODIM 2022. Wnioski należy przesłać w wersji elektronicznej do prof. dr hab. Yuriya Zorenko, wskazując potencjalnych przewodniczących, lokalizację i instytucję, a także plany oraz istotne informacje dotyczące organizacji konferencji i jej logistyki. Wnioskodawca będzie proszony o przygotowanie stosownej prezentacji oraz dokonanie zgłoszenia propozycji do Międzynarodowego Komitetu Doradczego podczas trwania konferencji EURODIM 2018.

Chcielibyśmy poinformować, że po konferencji EURODIM 2018 we wrzeniu 2018 odbędzie się w Pradze X edycja Międzynarodowej Konferencji „Detektory luminescencyjne i przetworniki promieniowania jonizującego” (LUMDETR 2018).  

Zakres naukowych tematów konferencji EURODIM 2018:

Konferencja EURODIM 2018 jest miejscem prezentacji najnowszych badań na temat punktowych i objętościowych defektów w materiałach, w postaci kryształów, cienkich warstw i nanostruktur. Przedstawione zostaną możliwości zastosowań technologicznych łącznie z podstawowych badaniami i teoriami. EURODIM 2018 to doskonałe miejsce do dyskusji dla naukowców z uniwersytetów, instytucji akademickich oraz przemysłu. Konferencja umożliwi swobodną wymianę nowych wyników oraz pomysłów na przyśpieszenie i pogłębianie rozwoju zjawisk związanych z defektami w materiałach z szeroką przerwą energetyczną.

Główne obszary naukowe EURODIM 2018 obejmują:

 • podstawowe zjawiska fizyczne;
 • punktowe i objętościowe defekty w materiałach z szeroką przerwą energetyczną;
 • defekty powierzchniowe i interfejsy;
 • cienkie warstwy i układy małowymiarowe;
 • nano-kryształy, koloidy i agregaty;
 • defekty i technologia przygotowania materiałów;
 • metody modelowania i obliczenia defektów;
 • efekty promieniowania, defekty, wywołane promieniowaniem, centra barwne;
 • spektroskopia luminescencyjna ekscytonów, domieszek i defektów, w tym przy wykorzystaniu promieniowania synchrotronowego;
 • wzbudzenia elektronowe, dynamika stanu wzbudzonego, relaksacja radiacyjna i bezpromienista;
 • scyntylacje, przekazywanie i przechowanie energii, zjawiska związane z pułapkami;
 • aktywne centra laserowe;
 • defekty, odpowiedzialne za nieliniowe zjawiska optyczne;
 • fonony i defekty, oddziaływanie elektronowo-fononowe;
 • defekty dyfuzji, relaksacja jonową, transport jonów;
 • Zastosowania technologiczne:
  - detektory scyntylacyjne i dozymetryczne oraz mikro-obrazowanie z wykorzystaniem tradycyjnych źródeł światła oraz promieniowania synchrotronowego;
  - lasery i światłowody;
  - materiały dla optoelektroniki, fotoniki i mikroelektroniki;
  - inne zaawansowane urządzenia optyczne;
  - inne aplikacje.

Więcej informacji na stronie konferencji www.eurodim2018.pl.