Konkurs wewnętrzny na stanowisko Kierownika Studium Wychowania Fizycznego

 • 06 października 2017

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ogłasza konkurs wewnętrzny na stanowisko Kierownika Studium Wychowania Fizycznego.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowany kierunek: wychowanie fizyczne);
 • Doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata;
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, operatywność, komunikatywność oraz pełna dyspozycyjność zawodowa;
 • Chęć rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Znajomość obszaru szkolnictwa wyższego.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • Curriculum vitae z fotografią;
 • List motywacyjny;
 • Koncepcja funkcjonowania Kierownika Studium Wychowania Fizycznego;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż zawodowy;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Dokumenty w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs”, proszę składać w Kancelarii Głównej UKW, Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30 pokój nr 108 (pierwsze piętro) w godz. od 10.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku lub mailem na adres: kanclerz@ukw.edu.pl  w terminie do 20 października 2017 roku.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty można będzie odbierać w terminie od 25 października 2017 roku do 15 listopada 2017 roku.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.