Konferencja: Współczesne formy handlu ludźmi – rozpoznanie i zapobieganie

 • 13 października 2017

Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wraz z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową: "Współczesne formy handlu ludźmi – rozpoznanie i zapobieganie”. Konferencja odbędzie się w Bydgoszczy, 26 października 2017 roku w godzinach 9.30 – 16.30 w Collegium Copernicanum UKW (ul. Kopernika 1).

Specjaliści zajmujący się tytułową tematyką (policjanci, pracownicy socjalni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, etycy i prawnicy) poddadzą analizie formy handlu ludźmi oraz sposoby zapobiegania temu zjawisku. Konferencja związana jest z przyjazdem do Bydgoszczy przedstawicieli policji holenderskiej specjalizujących się w omawianym zagadnieniu.

Pierwsza część konferencji, połączona ze specjalistycznym szkoleniem prowadzonym przez policję z Holandii,  dedykowana jest studentom oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Druga część konferencji przeznaczona jest dla przedstawicieli organów samorządów terytorialnych, instytucji, policjantów, nauczycieli oraz kadry naukowej. Konferencja jest bezpłatna, biorący w niej udział otrzymają certyfikaty uczestnictwa. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji, także grupy studentów wraz z opiekunem, proszone są o przesłanie danych (imię i nazwisko, reprezentowana instytucja, dyscyplina naukowa, kierunek studiów, adres e-mail) na adres eokonska@ukw.edu.pl do dnia 20.10.2017 roku.

Na Konferencji będą obecni przedstawiciele:

 • Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji,
 • Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy,
 • Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
 • Prokuratur Okręgowych z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka,
 • Ośrodka dla Uchodźców „Grupa” w Grupie k/Grudziądza funkcjonującego w ramach Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie,
 • Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy,
 • Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,
 • Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych,
 • Urzędu Miasta w Bydgoszczy,
 • Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach,
 • pracodawców oraz agencji pośrednictwa pracy tymczasowej.

HONOROWE PATRONATY:

 • Ministrer Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
 • Prezydent Bydgoszczy.

Pobierz pliki