UKW w elitarnym gronie nagrodzonych przez MNiSW

  • 17 października 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wytypowało Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz dwanaście innych uczelni jako beneficjentów łącznej sumy 95 mln złotych nagrody. Suma ta została przyznana najbardziej zmotywowanym uczelniom, które poprawiły swój poziom naukowy i zdobyły wyższe kategorie naukowe. Obok UKW dofinansowanie przyznano m.in. Uniwersytetowi Gdańskiemu, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytetowi Łódzkiemu, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu, Politechnice Śląskiej w Gliwicach czy Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach. Wiadomo, że nasza uczelnia uzyska w ramach dofinansowania ponad 5 mln złotych. Podstawą przyznania premii są ostatnie wyniki parametryzacji, które opublikowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wyniki te dotyczą oceny działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej uczelni w latach 2013 – 2016. Raport Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych świadczy o wzroście potencjału naukowego naszego Uniwersytetu. Dwa z siedmiu wydziałów uzyskały bowiem wyższą kategorię.

Kategorię A otrzymał Wydział Humanistyczny oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii. Natomiast pozostałe wydziały otrzymały kategorię B. Oznacza to, że nasza uczelnia jest najlepiej ocenioną instytucją naukową w Bydgoszczy.

KEJN w swojej ocenie bierze pod uwagę cztery kryteria:

  • osiągnięcia naukowe i twórcze,
  • potencjał naukowy,
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej,
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Wyniki tej parametryzacji oraz przyznana nagroda pokazują, że kierunek obrany przez władze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przynosi efekty. Wzrost liczby projektów naukowych, publikacji w prestiżowych czasopismach, rozwój pracowników oraz działalność artystyczna pozwoliły na uzyskanie bardzo dobrego wyniku w obecnej parametryzacji.

Warto zwrócić uwagę na kluczowy aspekt dla prestiżu Bydgoszczy na akademickiej mapie Polski. W świetle projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, przygotowanej przez MNiSW, status uniwersytetu będzie zarezerwowany tylko dla uczelni, które w  co najmniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki będą posiadały kategorię A+, A lub B+ oraz taką samą ocenę w co najmniej 6 dyscyplinach naukowych lub artystycznych Oznacza to, że do zachowania statusu uniwersytetu przez UKW w kolejnej parametryzacji będzie wymagany awans tylko jednego wydziału UKW z kategorii B na B+ lub A.

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl