dr hab. Aleksander Jankowski, prof. nadzw. UKW w elitarnym gronie ekspertów MKiDN

  • 27 października 2017

We wtorek 24 października  na uroczystej gali w Departamencie Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Aleksander Jankowski odebrał akt nadania uprawnień rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie architektury, budownictwa i historycznych konstrukcji ciesielskich. Nominację, poprzedzoną zaprzysiężeniem, wręczyła wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalny Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin.

Zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (z 23 lipca 2003 r.) rzeczoznawca ma prawo do wydawania ocen i opinii na rzecz organów ochrony zabytków, organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, Policji, organów Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Najwyższej Izby Kontroli oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Nominacja przedstawiciela Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do szacownego gremium ekspertów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to, poza osobistym sukcesem zawodowym prof. Jankowskiego, niewątpliwe wyróżnienie naszej Alma Mater.