Sukcesy pracowników Instytutu Psychologii UKW!

  • 17 listopada 2017

Narodowe Centrum Nauki przedstawiało listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach ogłoszonych konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13. Na liście znalazły się projekty naukowe pracowników Instytutu Psychologii UKW.

Dr Ludmiła Zając-Lamparska otrzymała na projekt badawczy konkursu OPUS 13 kwotę w wysokości 885 820,00 zł (temat projektu: Kompensacyjna aktywność mózgu osób starszych. Poszukiwanie wskaźników elektrofizjologicznych zaangażowanych w nią procesów poznawczych i jej możliwych zmian pod wpływem treningu pamięci operacyjnej). Mgr inż. Jarosław Ocalewski uzyskał zaś w ramach konkursu PRELUDIUM 13 kwotę w wysokości 114 660,00 na projekt badawczy pod tytułem: Rola czynników poznawczych i emocjonalnych w adaptacji do choroby nowotworowej.

Ponadto Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie przyznał w ramach VII edycji programu „Muzyczne białe plamy” grant w wysokości 10000,00 zł dr Annie Nogaj (temat badań: Walory artystyczne i problemy wykonawcze utworów młodych polskich kompozytorów w opinii wykonawców a ich psychologiczna sylwetka i muzyczne preferencje).

Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy od lat szczyci się sukcesami naukowymi swoich pracowników. W ostatnim czasie pozyskał na badania naukowe ponad 2 800 000,00 zł (www.psychologia.ukw.edu.pl).