Stawki stypendialne w roku 2017/2018

  • 22 listopada 2017

Publikujemy stawki stypendialne w roku akademickim 2017/2018.

Stawki stypendialne dla studentów w roku akademickim 2017/2018

Stypendium socjalne
Dochód na osobę w rodzinie - kwota stypendium
0-200 zł - 550 zł
200,01-400 zł - 450 zł
400,01-602 zł - 400 zł
602,01-895,70 zł - 250 zł
895,71-1043,90 - 200 zł

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, bez względu na dochód studenta, ale do kwoty 1043,90 zł wynosi - 250 zł.

Stypendium specjalne – 500 zł

Stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018 wynosi 600 zł.

Stawki stypendialne dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018

Dochód na osobę w rodzinie - kwota stypendium

0-200 zł - 450 ZŁ
200,01-400 zł - 400 zł
400,01-602 zł - 350 zł
602,01 -895,70 zł - 300 zł
895,71-1043,90 - zł 250 zł

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, bez względu na dochód doktoranta, ale do kwoty 1043,90 zł wynosi 300 zł.

Stypendium dla najlepszych doktorantów wynosi:  

  • na I roku -300 zł,
  • na II, III, IV -600 zł.

Stypendium specjalne – 450 zł.