Rozpoczynamy cykl szkoleń Inkubatora Innowacyjności +

 • 23 listopada 2017

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider) i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Konsorcjant) jako konsorcjum zaplanowały cykl bezpłatnych szkoleń teoretyczno – praktycznych.

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje zagadnienia dotyczące:

 1. Przedsiębiorczości Akademickiej, w tym:
 • podstawowych informacji dot. przedsiębiorstwa (pojęcie i typologia przedsiębiorstw, cele działalności przedsiębiorstwa, formy prawne i organizacyjne),
 • zakładania działalności gospodarczej (inkubacja pomysłu, źródła pomysłów, istota działalności gospodarczej, dobór formy prawnej i organizacyjnej, procedura uruchomienia),
 • biznesplanu (planowanie w przedsiębiorstwie, charakterystyka poszczególnych elementów biznesplanu),
 • innowacji i finansowania działalności w MSP (konkurencyjność a innowacyjność, teorie i mechanizmy wprowadzania innowacji, zarządzanie innowacjami, źródła informacji o innowacjach, rodzaje źródeł finansowych, analiza finansowa, księgowość, zobowiązania podatkowe),
 • marketingu (badania rynkowe, marketing mix, marketing strategiczny, proces sprzedaży, analiza rynku). 
 1. Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych, w tym szczegółowo:
 • procedury komercjalizacji,
 • ochrony i zarządzania własnością intelektualną,
 • czynników sukcesu w transferze technologii,
 • modelu biznesowego z wykorzystaniem transferu technologii,
 • transferu wiedzy i know-how,
 • analiz rynkowych i finansowania,
 • kontraktów badawczych, licencji i innych umów związanych z transferem technologii,
 • szans jakie daje Venture Capital. 
 1. Business Model Canvas
 • charakterystyka klienta i rynku,
 • problemy klientów jakie można rozwiązać,
 • jak można dotrzeć do klientów, jakie są wymagania klientów na dostawy i usługi, co działa najlepiej, co jest opłacalne,
 • jakiej relacji w każdym segmencie można się spodziewać, jaki poziom oferowanych usług jest wymagany w poszczególnych segmentach,
 • w jaki sposób można skutecznie zarabiać pieniądze, ile klienci są wstanie zapłacić teraz, a ile w przyszłości, w jaki sposób można generować dochód z każdej transakcji,
 • jakie zasoby są niezbędne do tworzenia i dostarczania wartości, dystrybucji i relacji z klientami,
 • jakie działania są potrzebne do tworzenia i przekazywania wartości oferty firmy,
 • partnerzy, ich zasoby i sposób działania,
 • koszty wytworzenia produktów i dostarczenia ich do klientów. 
 1. Design Thinking
 • pobudzanie kreatywności (czym jest kreatywność i jak ją rozpoznać, jak tworzyć kreatywne zespoły, warunki wspierające kreatywność),
 • proces Design Thinking (kolejne kroki procesu, narzędzia możliwe do zastosowania, działania przygotowuję proces, wyzwanie i brief),
 • odkrywanie (przygotowanie do badań, narzędzia badawcze, mapa interesariuszy, indywidualne wywiady pogłębione, przeprowadzenie badań),
 • definiowanie (zebranie spostrzeżeń z badań, persona, customer journey map),
 • kreowanie pomysłów (burza mózgów- zasady prowadzenia, generowanie propozycji pomysłów, ocena i wybór obiecujących pomysłów, opis pomysłu),
 • prototypowanie i testowanie (możliwości prototypowania usług i produktów, storyboard, papierowe modele, testowanie z użytkownikami),
 • wdrażanie (dokumentowanie pomysłów, service blueprint).

Szkolenia te dedykowane są dla ok 250 pracowników naukowych, doktorantów, studentów i przedstawicieli przedsiębiorców współpracujących z obiema uczelniami i realizowane będą w okresie od listopada 2017 roku do października 2018 roku.

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie www i fanpage’u CTTI UKW (podlinkowanie)  - będziemy informować na bieżąco o planowanych szkoleniach.