Konwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

  • 04 grudnia 2017

30 listopada 2017 roku odbył się drugi Konwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Konwent jest organem doradczym i stanowi istotny, społeczny organ wspierający władze uczelni. Tworzą go interesariusze zewnętrzni – przedstawiciele władz samorządowych, najważniejszych instytucji kultury, organizacji społecznych, pracodawców oraz przedsiębiorcy.

 Podczas Konwentu poruszono kilka istotnych dla UKW i szkolnictwa wyższego w Bydgoszczy kwestii. Omówiono zmiany mające nastąpić po wprowadzeniu Ustawy 2.0., zwracając uwagę na niebezpieczeństwo upolitycznienia uczelni wyższych czy zróżnicowanie finansowania – więcej pieniędzy dla uniwersytetów naukowych (badawczych), mniej dla dydaktycznych. Debatowano również o potencjale współpracy w ramach projektów zgłoszonych w „Kontrakcie Terytorialnym”, gdzie nasza Uczelnia będzie uczestniczyć aż w czterech spośród pięciu działań międzyuczelnianych (w dwóch działaniach jako lider).

Dla władz uczelni spotkanie było też okazją do przybliżenia aktualnej pozycji UKW na tle innych uczelni regionu oraz całego szkolnictwa wyższego w Polsce. Wyniki kompleksowej oceny parametrycznej ogłoszone w październiku br. uplasowały UKW na 9. miejscu pośród 18. publicznych uniwersytetów klasycznych. Wpływ na wysoką pozycję miało przyznanie kategorii A Wydziałowi Humanistycznemu oraz Wydziałowi Pedagogiki i Psychologii, przy jednoczesnym zachowaniu przez pozostałe wydziały kategorii B. Spośród wymienionych uczelni UKW wykazał się w ostatnich latach największym progresem i znalazł się tym samym w wąskim gronie beneficjentów nagrody (5 milionów zł)  przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na zakończenie Konwentu JM Rektor UKW prof. dr hab. Jacek Woźny podkreślił, że rok 2017 okazał się ważnym okresem dla rozwoju naszego uniwersytetu oraz zaznaczył, iż cała społeczność akademicka nie ustaje w staraniach by nasza Uczelnia uzyskiwała coraz lepsze wyniki.