Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej

  • 05 grudnia 2017

4 grudnia w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Rektor UMK, prof. dr hab. Tomasz Topoliński, Rektor UTP oraz prof. dr hab. Jacek Woźny, Rektor UKW podpisali porozumienie w sprawie utworzenia Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i wspólnego prowadzenia studiów na kierunku weterynaria. 

Kierunek zacznie funkcjonować w roku akademickim 2018/2019, a jego główną siedzibą będzie Toruń. Bydgoskie uczelnie wniosą do przedsięwzięcia wkład intelektualny i materialny, umożliwią również korzystanie ze swojego sprzętu i aparatury badawczej oraz z wiedzy i umiejętności pracujących w nich naukowców. Niektóre zajęcia odbywać się będą w Bydgoszczy. Wybrano również dyrektora Centrum. Został nim prof. dr hab. Jędrzej Jaśkowski z UMK.

Trwa oczekiwanie na decyzje senatów trzech uniwersytetów. Podejmą one uchwały o powołaniu nowego kierunku studiów. Każda z uczelni przygotuje wykaz pracowników tworzących minimum kadrowe, zostaną opracowane i uchwalone programy studiów oraz warunki rekrutacji. Uzgodniono również, że absolwenci kierunku otrzymają wspólny dyplom trzech uniwersytetów.