Spotkanie z prof. Olivierem Francomme

  • 06 grudnia 2017

4 grudnia 2017 roku w Bibliotece Głównej UKW odbyła się konferencja zorganizowana przez zespół prof. dr hab. Ewy Filipiak, kierownik Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań nad Uczeniem. Gościem specjalnym konferencji zatytułowanej „Budowanie jakości sieci współpracy i samokształcenia – w kierunku rozwoju kultury szkoły i jej uczestników” był prof. Olivier Francomme z Universite De Picardie Jules Verne (UPJV-ESPE) w Amiens we Francji, przedstawiciel ICEM - L’Institut Coopératif de l’École Moderne - Pédagogie Freinet.
Profesor Ewa Filipiak ze swoim zespołem prowadzi nowatorskie badania wdrożeniowe związane z tworzeniem nowych kontekstów dla edukacji dzieci i młodzieży oraz pedagogów i nauczycieli. Z sukcesem przeniosła zaawansowaną teorię akademicką na praktykę w jej dwóch kluczowych wymiarach: kształcenia dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz kształcenia nauczycieli dla tego etapu edukacji. Jest edukatorem i promotorem zmiany edukacyjnej, zaangażowanym w promocję kreatywnego i innowacyjnego kształcenia oraz dostosowywania kształcenia (uczniów i nauczycieli) do zmieniającej się rzeczywistości. Proponując rozwijanie zdolności uczenia się na wszystkich poziomach edukacji, poszukuje szkoły wspierającej rozwój i myślenie dziecka. Wspiera nauczycieli i studentów w poszukiwaniach sposobów doskonalenia warunków oferowanych dzieciom w zinstytucjonalizowanej edukacji.
Obecność w Bydgoszczy profesora Oliviera Francomme była wynikiem podejmowanych działań naukowo-dydaktycznych przez prof. Filipiak, przede wszystkim integrowania regionalnych działań związanych z tworzeniem sieci współpracy nauczycieli. Na ten temat dyskutowano podczas niedawnej konferencji, a dyskurs wzmocniła obecność francuskiego gościa. Prof. Francomme jest przedstawicielem oryginalnej sieci skupiającej nauczycieli alternatywnej edukacji  - ECOLE MODERENE CELESTYNA FREINETA. 
Przeczytaj więcej: bydgoszcz.wyborcza.pl 
Obejrzyj relację: bydgoszcz.tvp.pl