Dr hab. Przemysław Grzybowski otrzymał Nagrodę MNiSW

  • 14 grudnia 2017

poniedziałek, 11 grudnia 60 najlepszych przedstawicieli świata akademickiego - naukowcy, dydaktycy i organizatorzy - nagrodzeni zostali jedną z najbardziej prestiżowych nagród polskiej nauki - Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyróżnienie to przyznawane jest przez ministra nauki za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe, także za osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Dr hab Przemysław Grzybowski z Katedry Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW otrzymał nagrodę ministra za osiągnięcia naukowe I stopnia. Jest jedynym naukowcem naszego regionu, który dostąpił tego zaszczytu w tegorocznym rozdaniu nagród.
Jako społeczność akademicka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego składamy laureatowi serdeczne gratulacje.