Prace absolwentek Logopedii UKW wśród najlepszych w Polsce

  • 19 grudnia 2017

18 grudnia 2017 roku odbyła się uroczysta gala finałowa XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „OTWARTE DRZWI” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Wśród nagrodzonych znalazły się aż dwie prace z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 15-osobowa Kapituła pod przewodnictwem prof. dr hab. Anny Wilmowskiej-Pietruszyńskiej w kategorii rehabilitacja społeczna przyznała I miejsce (nagrodę 5 000 zł) mgr Joannie Grochowskiej za pracę „Kynoterapia jako forma wspomagania rozwoju i komunikacji dziecka”, a w kategorii rehabilitacja medyczna III miejsce (nagrodę 2 000 zł) mgr Natalii Ambroziak za pracę „Wczesne wspomaganie dziecka z uszkodzonym słuchem przed i po implantacji kochlearnej”. Obie nagrodzone Autorki są absolwentkami specjalności Logopedia na kierunku Pedagogika, a swoje prace pisały pod kierunkiem dr hab. prof. UKW Doroty Podgórskiej-Jachnik w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej i Logopedii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Do sukcesu naszych absolwentek przyczynili się też znakomici terapeuci spoza UKW, współpracujący w realizacji przedstawionych projektów badawczych: mgr Katarzyna Leppert – surdopedagog, logopeda oraz mgr Michał Nochowicz – jeden z nielicznych w Polsce logokynoterapeutów.

Pełną informację z listą laureatów i wyróżnionych w konkursie prac magisterskich i doktorskich można znaleźć na stronie PFRON: www.pfron.org.pl