Kolejne uprawnienia habilitacyjne Wydziału Humanistycznego UKW

  • 04 stycznia 2018

Z końcem minionego roku Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy otrzymał pozytywną decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego), pozwalającą uczelni na nadawanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Po historii i językoznawstwie, są to już trzecie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, jakie posiada Wydział Humanistyczny UKW.