Praca: Dział Współpracy Społeczno-Gospodarczej

  • 12 stycznia 2018

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy poszukuje kandydatów do pracy w Dziale Współpracy Społeczno-Gospodarczej na stanowiska związane z administracyjną obsługą realizacji projektów „Innowacje społeczne” i „Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana”:  specjalistów ds. rozliczeń finansowych, ds. postępu rzeczowego projektu, ds. inwestycji, ds. zamówień publicznych, asystentów ds. dokumentacji projektu, radcę prawnego, kierownika projektu - zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony od 01.02.2018 do 31.01.2021r. 

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji, Schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach 

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego z podaniem numeru referencyjnego oferty wraz z CV, zawierającego klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji do sekretariatu Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy UKW, Bydgoszcz, ul. J.K.Chodkiewicza 30, lub pocztą elektroniczną - e-mail: wspolpraca@ukw.edu.pl.
Termin przesyłania zgłoszeń: 18 stycznia 2018r. 

Pobierz pliki