Praca w Dziale Inwestycji, remontów i eksploatacji

 • 15 stycznia 2018

Poszukujemy kandydata na stanowisko: rzemieślnik-elektryk.
Do zakresu obowiązków na w/w stanowisku należą:

 • bieżące naprawy instalacji elektrycznych,
 • pełnienie całodobowych dyżurów w celu usunięcia ewentualnych awarii w obiektach UKW,
 • nadzór i utrzymywanie w sprawności rozdzielnic elektrycznych w obiektach UKW,
 • udział w remontach budowlanych w zakresie modernizacji instalacji elektrycznych,
 • udział w remontach budowlanych w zakresie modernizacji instalacji teletechnicznych  (telefonicznych i komputerowych), 
 • drobne naprawy sprzętu elektrycznego,
 • nadzór i utrzymywanie w sprawności agregatów prądotwórczych

Od kandydata oczekujemy:

 • doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • wykształcenia elektrycznego (zawodowe lub średnie kierunkowe),
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych i rysunków technicznych,
 • umiejętności pracy w zespole i sumienności,
 • posiadania uprawnień SEP do 1 kV w zakresie eksploatacji.

Poszukujemy również kandydata na stanowisko: inspektor nadzoru (wymagane uprawnienia bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robót budowlanych).

Aplikację należy składać na adres: kancelaria@ukw.edu.pl lub Kancelaria Główna, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, pokój 108, blok C do dnia: 16.02.2018 roku z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).