I nabór wniosków na Granty Przedwdrożeniowe rozstrzygnięty!

  • 06 marca 2018

Miło nam poinformować, że zakończono proces oceny wniosków złożonych w ramach I konkursu na Granty Przedwdrożeniowe, realizowanego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności + przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider Konsorcjum) oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Konsorcjant).

Listę pozytywnie rozpatrzonych zgłoszeń z naszego Uniwersytetu, wraz z przyznaną kwotą dofinansowania, prezentuje poniższa grafika.

Gratulujemy wszystkim Grantobiorcom!