Konferencja: Ochrona zbiorów bibliotecznych

  • 08 marca 2018

Zakład Historii Sztuki i Kultury Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość, która odbędzie się 17-18 maja 2018 r. w Bibliotece UKW, ul. K. Szymanowskiego 3. 



Pobierz pliki