Aktualności

Święto Uczelni i nadanie tytułu Doktora Honoris Causa

13 kwietnia 2018

Rektor i Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mają zaszczyt zaprosić na Święto Uczelni oraz nadanie tytułu Doktora Honoris Causa dr hab. Michałowi Głowińskiemu. Ceremonia odbędzie się podczas uroczystego posiedzenia Senatu UKW 25 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w Sali koncertowej w gmachu Copernicanum przy ul. M. Kopernika 1.

czytaj całość…

Konkurs POWER: Trzecia Misja Uczelni - na programy kształcenia i realizację działań dydaktycznych dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego"

17 kwietnia 2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni”.

czytaj całość…

Nowy kierunek studiów - pedagogika resocjalizacyjna

06 kwietnia 2018

Pedagogika resocjalizacyjna to nowy kierunek studiów w ofercie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który będzie można studiować już od października. Studia te mają charakter dualny – zajęcia dydaktyczne łączą się z praktycznymi realizowanymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

czytaj całość…