Przetarg - sprzedaż nieruchomości przy ul. Mińskiej 15

  • 23 marca 2018

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w Bydgoszczy, przy ul. Mińskiej 15.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość z prawem użytkowania wieczystego gruntu oraz prawem własności budynków, położona przy ul. Mińskiej 15 w Bydgoszczy, w dzielnicy mieszkaniowej Flisy. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr BY1B/ 00091438/0. Nieruchomość usytuowana jest na działce nr 26/2 obręb 32 o łącznej powierzchni 2,3830 ha z prawem użytkowania wieczystego. Powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1536,00 m2.

Cena wywoławcza wynosi 4.647.000,00 zł. Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Oferty należy składać w Kancelarii Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (p. 108, ul. J. K. Chodkiewicza 30) do 25 maja 2018 r. do godz. 12.00.

Pełna treść ogłoszenia przetargu znajduje się na stronie www.ukw.edu.pl - Zamówienia Publiczne.