Staż na Lepszy Start - rekrutacja!

  • 17 maja 2018

Projekt skierowany jest do:

1. Studentek i Studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

  •  IV i V roku kierunku psychologia, jednolite studia magisterskie;
  • II i III roku kierunku pedagogika, studia  I stopnia (wszystkie specjalności);
  • I i II roku kierunku pedagogika, studia II stopnia (wszystkie specjalności).

2. Studentek i Studentów, którzy nie są aktywni zawodowo.

3. Studentek i Studentów, którzy nie korzystają w tym czasie z Programu Erasmus Plus.

W ramach projektu  umożliwiamy odbycie płatnego stażu w wymiarze 360 godzin (3 miesiące) w wybranej instytucji. Osoby zainteresowane udziałem w płatnym stażu powinny zgłosić się osobiście do Studium Praktyk  UKW w celu wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Ilość miejsc ograniczona. Nabór trwa do 30 maja 2018 r.

„Otwieramy drzwi na lepszy start w zawodową przyszłość poprzez płatne staże!”

KONTAKT:
Studium Praktyk
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. M. K. Ogińskiego 16, 
85-092 Bydgoszcz
pok. 405, IV piętro
tel.: 52 323 67 10; 52 323 67 11
e-mail: spz@ukw.edu.pl 

Pracownicy Studium Praktyk uczestniczący w projekcie:
Kierownik projektu: dr Maria Sobieszczyk
Koordynatorzy ds. merytorycznych: mgr Agnieszka Huryn, mgr Violetta Pawełczak
Więcej informacji: www.staznalepszystart.ukw.edu.pl