Aktualności

Powołanie spółki celowej AIP UKW

13 kwietnia 2018

12 kwietnia 2018 r. Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, prof. dr hab. Jacek Woźny powołał Spółkę celową UKW pod nazwą „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego sp. z o.o.”. 

czytaj całość…

Dziecko i prawo - konferencja naukowa

05 lutego 2018

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Wydział Administracji i Nauk Społecznych zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "DZIECKO I PRAWO". Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

czytaj całość…

Zapisz się na bieg Mila Kazimierzowska

05 kwietnia 2018
czytaj całość

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, prof. dr hab. Jacek Woźny, Prezes Zarządu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Andrzej Półgrabski oraz Dyrektor II Oddziału Banku PeKaO S.A. w Bydgoszczy, Teresa Opoka serdecznie zapraszają wszystkich chętnych: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w II Otwartym Biegu UKW MILA KAZIMIERZOWSKA im. Janka Zmudzińskiego. Biegi w różnych kategoriach wiekowych, w tym rangi Mistrzostw Akademickich, odbędą się w niedzielę 17 czerwca 2018 roku. Start od godziny 10.00 przy biurowcu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6.

czytaj całość…

Zbrodnia pomorska 1939 – kolejny wykład Wszechnicy Regionalnej

20 kwietnia 2018
czytaj całość

We wtorek, 24 kwietnia 2018 r. odbędzie się kolejny otwarty wykład w ramach Wszechnicy Regionalnej organizowanej przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW. Tym razem będzie to wykład dr. Tomasza Cerana z bydgoskiego Oddziału IPN zatytułowany: Zbrodnia pomorska 1939. Wystąpienie poświęcone eksterminacji polskiej ludności cywilnej w pierwszych miesiącach okupacji na terenie przedwojennego województwa pomorskiego zwróci też uwagę na kwestię wprowadzenia do historiografii i pamięci narodowej pojęcia „zbrodnia pomorska 1939”.

czytaj całość…

Konkurs POWER na programy kształcenia nauczycieli

29 marca 2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na Programy kształcenia nauczycieli dotyczący opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską

czytaj całość…

Ochrona roślin zagrożonych wyginięciem

16 kwietnia 2018
czytaj całość

12 kwietnia 2018 r. zawarto umowę między Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o., Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Radzikowie i Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

czytaj całość…