Aktualności

Wizyta ministra Jarosława Gowina na UKW

25 stycznia 2018
czytaj całość

W środę, 24 stycznia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy gościł Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Minister spotkał się z przedstawicielami władz rektorskich uczelni wyższych w Bydgoszczy oraz ze środowiskiem akademickim naszego miasta.

czytaj całość…

Adam Michnik gościł na UKW

19 stycznia 2018

W czwartek, 18 stycznia na UKW gościł publicysta, pisarz, historyk, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”, Kawaler Orderu Orła Białego - Adam Michnik. Spotkanie przyciągnęło komplet słuchaczy, mieszkańców Bydgoszczy i gości spoza miasta, grono studentów bydgoskich uczelni oraz przedstawicieli władz samorządowych.

czytaj całość…

Inwestycje w Ogrodzie Botanicznym

11 stycznia 2018

Projekt rewitalizacji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego znalazł się na liście podstawowej projektów inwestycyjnych w naborze propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy.

czytaj całość…

UKW w Kontrakcie Terytorialnym!

03 stycznia 2018
czytaj całość

Z końcem grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się ceremonia podpisania umów o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Przedmiotem wsparcia są inwestycje w laboratoria badawczo-rozwojowe kujawsko-pomorskich wyższych uczelni, uznane za kluczowe dla rozwoju gospodarczego województwa i wpisane do „Kontraktu Terytorialnego” – umowy między rządem i samorządem określającej priorytety inwestycyjne funduszy europejskich dla danego regionu. Z pięciu projektów konsorcjów ubiegających się o wsparcie, w czterech uczestniczył UKW (w dwóch w roli lidera).

W projekcie „Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana”, UKW jako lider, zaprosił do konsorcjum Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (w tym jednostki z Torunia oraz Collegium Medicum z Bydgoszczy) oraz Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Łączna wartość projektu to 25.293.088,51 zł z tego dofinansowanie w kwocie 20.442.914,58 zł. Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej badaniom nad procesami wytwarzania, przetwarzania, dystrybucji i konsumpcji żywności od miejsca jej powstawania aż do wpływu na zdrowie konsumentów.

czytaj całość…

Dr Magdalena Sikorska na targach książki w New Delhi

15 stycznia 2018

Dr Magdalena Sikorska, anglistka (INILS), w dniach 2-9 stycznia 2018 przebywała w New Delhi na zaproszenie tamtejszego Instytutu Polskiego. Wygłosiła dwa otwarte wykłady na temat współczesnej książki obrazkowej i ilustrowanej w Polsce. Wykłady odbyły się w ramach światowych targów książki New Delhi World Book Fair 2018. 

czytaj całość…

Prace absolwentek Logopedii UKW wśród najlepszych w Polsce

19 grudnia 2017

18 grudnia 2017 roku odbyła się uroczysta gala finałowa XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „OTWARTE DRZWI” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

czytaj całość…

Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej

05 grudnia 2017

4 grudnia, w Toruniu, prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Rektor UMK, prof. dr hab. Tomasz Topoliński, Rektor UTP oraz prof. dr hab. Jacek Woźny, Rektor UKW, podpisali porozumienie w sprawie utworzenia Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i wspólnego prowadzenia studiów na kierunku weterynaria. 

czytaj całość…