Aktualności

Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej

05 grudnia 2017

4 grudnia, w Toruniu, prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Rektor UMK, prof. dr hab. Tomasz Topoliński, Rektor UTP oraz prof. dr hab. Jacek Woźny, Rektor UKW, podpisali porozumienie w sprawie utworzenia Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i wspólnego prowadzenia studiów na kierunku weterynaria. 

czytaj całość…

List intencyjny w sprawie utworzenia związku UKW z UTP

12 grudnia 2017
czytaj całość

11 grudnia 2017 roku JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. Jacek Woźny i JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia związku uczelni publicznych. 
Podpisanie listu to znaczący krok zmierzający w stronę dalszego zacieśnienia współpracy między uczelniami. Dostrzegana od dłuższego czasu kooperacja, której przykład stanowią m.in. konsorcjum międzyuczelniane realizujące projekt „Inkubator Innowacyjności Plus” oraz nowe przedsięwzięcia przygotowywane w ramach Kontraktu Terytorialnego, służą budowaniu pozytywnych relacji między UKW i UTP. 

czytaj całość…

Konwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

04 grudnia 2017
czytaj całość

30 listopada 2017 roku odbył się drugi Konwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Konwent jest organem doradczym i stanowi istotny, społeczny organ wspierający władze uczelni. Tworzą go interesariusze zewnętrzni – przedstawiciele władz samorządowych, najważniejszych instytucji kultury, organizacji społecznych, pracodawców oraz przedsiębiorcy.

czytaj całość…