Aktualności

I nabór wniosków na Granty Przedwdrożeniowe rozstrzygnięty!

06 marca 2018

Miło nam poinformować, że zakończono proces oceny wniosków złożonych w ramach I konkursu na Granty Przedwdrożeniowe, realizowanego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności + przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider Konsorcjum) oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Konsorcjant).

czytaj całość…

Pomoc Pani Alinie w walce z rakiem piersi

05 stycznia 2018
czytaj całość

Pracownica UKW, Pani Alina potrzebuje pilnej pomocy w walce z najzłośliwszą formą raka piersi. Diagnoza o nowotworze złośliwym padła podczas badania 25 czerwca 2015 roku. Wówczas 40-letnia Pani Alina usłyszała z ust lekarzy, że choruje na raka piersi w najbardziej agresywnej postaci, z nadekspresją białka Her2 +++, w zaawansowanym stadium.

 

czytaj całość…

UKW w Kontrakcie Terytorialnym!

03 stycznia 2018
czytaj całość

Z końcem grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się ceremonia podpisania umów o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Przedmiotem wsparcia są inwestycje w laboratoria badawczo-rozwojowe kujawsko-pomorskich wyższych uczelni, uznane za kluczowe dla rozwoju gospodarczego województwa i wpisane do „Kontraktu Terytorialnego” – umowy między rządem i samorządem określającej priorytety inwestycyjne funduszy europejskich dla danego regionu. Z pięciu projektów konsorcjów ubiegających się o wsparcie, w czterech uczestniczył UKW (w dwóch w roli lidera).

W projekcie „Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana”, UKW jako lider, zaprosił do konsorcjum Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (w tym jednostki z Torunia oraz Collegium Medicum z Bydgoszczy) oraz Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Łączna wartość projektu to 25.293.088,51 zł z tego dofinansowanie w kwocie 20.442.914,58 zł. Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej badaniom nad procesami wytwarzania, przetwarzania, dystrybucji i konsumpcji żywności od miejsca jej powstawania aż do wpływu na zdrowie konsumentów.

czytaj całość…