Konferencja: Wokół wartości współczesnego człowieka

 • 01 kwietnia 2016

Serdecznie zapraszamy na VI Interdyscyplinarną Konferencję Doktorantów i Młodych Naukowców „Wokół wartości współczesnego człowieka – tradycja a nowoczesność”, która odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia br. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i idei w środowiskach akademickich oraz integracja młodych naukowców z całej Polski. Podjęta inicjatywa ma inspirować ich do podejmowania wspólnych projektów badawczych. Pragniemy wskazać na możliwość kreatywnej pracy badawczej i wielopoziomowego rozpatrywania zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką wartości w życiu współczesnych ludzi oraz zmian w systemach wartości zarówno w rozumieniu indywidualnym jak i cywilizacyjnym.
W konferencji wezmą udział doktoranci i młodzi naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, osoby zainteresowane problemami współczesności: psychologowie, pedagodzy, socjologowie, filozofowie, kulturoznawcy, ekonomiści, prawnicy, przedstawiciele nauk medycznych, jak i innych dyscyplin nauki.

Pragnąc stworzyć jak najszerszą płaszczyznę wymiany myśli, informacji i doniesień badawczych proponujemy przewodnie zagadnienia:

 1. Kultura i społeczeństwo
 2. Relacje interpersonalne
 3. Rodzina i transmisja pokoleniowa
 4. Język i komunikacja
 5. Edukacja na przestrzeni całego życia
 6. Doświadczenie cielesności, seksualności i płciowości w ciągu całego życia
 7. Problemy metodologiczne w badaniu zmian systemu wartości
 8. Zdrowie, choroba i starzenie się

Przewidujemy zróżnicowane formy wystąpień: sesje tematyczne, sesje plakatowe, dyskusje panelowe. Wykłady inauguracyjne zostaną wygłoszone podczas uroczystego otwarcia konferencji, 14 kwietnia o godz. 10.00.

 • dr hab. Elżbieta Michałowska, prof. UŁ: „Pojęcie normy społecznej w klasycznych paradygmatach socjologicznych”.
 • dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ: „Wartości jako determinanty dróg rozwoju w średniej dorosłości”.
 • dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK: "Wartości w edukacji. Krytyczna analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego".

Komitet Naukowy

dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW – Przewodnicząca Komitetu Naukowego
prof. dr hab. Janusz Trempała – Dyrektor Instytutu Psychologii
dr hab. Małgorzata Basińska, prof. UKW
dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. UKW
dr hab. Magdalena Czachorowska, prof.UKW
prof. dr hab. Maria Deptuła
dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW
dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. UKW
prof. dr hab. Małgorzata Kościelska
dr hab. Roman Leppert, prof. UKW
dr hab. Elżbieta Michałowska, prof. UŁ
prof. dr hab. Roman Ossowski
dr hab. Bogdan Pietrulewicz, prof. nadzw. UKW (z upr. dr hab.)
dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ

Komitet Organizacyjny

Koordynator Konferencji – dr Alicja Malina
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – mgr Klaudia Boniecka
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego – dr Dorota Suwalska-Barancewicz
mgr Kristina Hryncewicz
mgr Joanna Jankowiak
mgr Ewelina Kamasz
mgr Natalia Pilarska
mgr Ewa Stępka
dr Alicja Szmaus-Jackowska
mgr Karolina Żbikowska

Więcej informacji na stronie www.ikd.edu.pl