Ponad milion złotych na badania dr Katarzyny Lubiewskiej

  • 18 maja 2016

Projekt „Połączenie podejścia emic i etic w badaniu zachowań rodzicielskich i przywiązania (CEE-PaAtt)” dr Katarzyny Lubiewskiej z Instytutu Psychologii UKW znalazł się na liście rankingowej konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS 10. NCN na badania, którymi kierować będzie dr Katarzyna Lubiewska przeznaczył 1 101 180 zł. Będą one realizowane wspólnie z holenderskim Uniwersytetem w Tilburgu (Prof. Fons van de Vijver) oraz tureckim Middle-East Technical University (Prof. Nebi Sümer).

Dr Lubiewska prowadzi badania nad rodzinnymi uwarunkowaniami rozwoju emocjonalnego dzieci w różnych kulturach. Dokładnie, bada ona to, jakie zachowania rodziców wpływają na rozwój ufnej więzi przywiązaniowej u ich dzieci. Jakość przywiązania jest ważnym czynnikiem pozwalającym przewidzieć pomyślny rozwój dzieci w przyszłości w bardzo wielu sferach (np. kontroli emocjonalnej, motywacji osiągnięć, stylu funkcjonowania w relacjach interpersonalnych).

Wcześniejsze badania dr Katarzyny Lubiewskiej oraz jej współpracowników przeprowadzone w czternastu krajach na świecie wykazały odmienne znaczenie ciepła rodzicielskiego matek dla ufności przywiązaniowej ich dzieci w kulturach Zachodnich, nie- Zachodnich oraz w krajach postkomunistycznych, w tym w Polsce. Niejednoznaczność tych wyników wydają się podważać główne hipotezy teorii przywiązania i stały się przyczyną powstania projektu CEE-PaAtt. Badacze przeprowadzą w każdym z kulturowo odmiennych krajów badania ilościowe i jakościowe zmierzające do określenia uniwersalnych i kulturowo-specyficznych czynniki wpływających na rozwój przywiązania u dzieci, zaś w przyszłości mają posłużyć do dopasowania kulturowego programów interwencyjnych w analizowanych krajach.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 w trzech krajach: Holandii, wschodniej Turcji i Polsce. Badaniu zostanie poddanych 250 par matka-dziecko.