Logowanie do systemu USOS

  • 19 czerwca 2009

Od 25 maja 2009r. studenci UKW mają możliwość logowania się do systemu USOS web
podając jako identyfikator nr PESEL, a jako hasło nr albumu.