NIE PRZEGAP

Młodzi Odkrywcy w Kalejdoskopie Nauki

20 grudnia 2016
czytaj całość

65 zwycięskich projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości w sumie 2 300 000 złotych na uruchomienie lub kontynuowanie działalności uniwersytetów dziecięcych wśród nich projekt Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

czytaj całość…

Przedsiębiorczość akademicka - konkurs

05 października 2016
czytaj całość

Do 7 października 2016 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym w ramach poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

czytaj całość…

Seminaria od Urzędu Patentowego

05 października 2016
czytaj całość

Urząd Patentowy RP zaprasza na bezpłatne seminaria z zakresu zarządzania własnością przemysłową. Seminaria odbędą się w dniach 10 i 11 października 2016 roku w Warszawie. 

czytaj całość…

II Ogólnopolska Konferencja Innowacyjni Naukowcy

03 października 2016
czytaj całość

Klaster B+R&I pragnie serdecznie zaprosić na II Ogólnopolską Konferencję Innowacyjni Naukowcy, nad którą patronat honorowy objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to kolejna edycja wydarzenia, które otrzymuje wiele pozytywnych opinii uczestników oraz patronów. Konferencja odbędzie się 28.10.2016 r. we Wrocławiu!  

czytaj całość…

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ

31 sierpnia 2016
czytaj całość

W związku z możliwością ubiegania się o środki finansowe na działalność upowszechniającą naukę na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą wewnętrznych zasad selekcji oraz bezpośredniego składania wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę (dla wniosków typu „upowszechnianie” oraz „działalność wydawnicza”).

czytaj całość…