Aktualności

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski
prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski
Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

tel./fax 52 341 35 33
e-mail: rektor@ukw.edu.pl

dyżury:

środa 9.00 - 12.00

czwartek 10.00 - 14.00

W sprawie umówienia na spotkanie z JM Rektorem należy się kontaktować
z Biurem Rektora (tel. 52 341 92 00, 52 34 19 243, 52 341 35 33, tel. kom. 504 083 138).

Zakres kompetencji rektora określa Statut UKW oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

"Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2013/2014"

"Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013"


Rektor to 'osoba kierującą wyższą uczelnią'. Wyraz został zapożyczony z łac. rector 'kierownik, władca; sternik, dowódca', a w polszczyźnie jest obecny od XVI w. Biuro rektora to rektoratŁaciński wyraz rector jest rzeczownikiem o znaczeniu wykonawcy czynności, utworzony formantem -tor od czasownika regere 'prostować, kierować, rządzić; a zatem rector to 'ten, co kieruje, prostuje, rządzi'. Morfem rdzenny -reg- zawierają również słowa: dyrektor, regent, rejent, dyrygent, reżyser. Łączy je wszystkie podstawowe znaczenie 'kierowania, rządzenia'.
(K. Długosz-Kurczabowa "Słownik etymologiczny języka polskiego", s. 432-436)