Konferencje, seminaria

Młodzi Odkrywcy w Kalejdoskopie Nauki

14 marca 2017
czytaj całość

Program Uniwersytet Młodego Odkrywcy to pierwsza inicjatywa realizowana w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki wyrażonej w tzw. strategii na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego. Jednym z trzech głównych założeń strategii jest popularyzacja dokonań polskich naukowców wśród różnych grup społecznych (od juniorów do seniorów), a także dotarcie z atrakcyjną formą edukacji do obszarów wykluczonych. Inicjatorem Programu było Biuro Upowszechniania Nauki, natomiast realizuje Biuro Projektu przy Dziale Promocji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Konferencja naukowa: Edukacja obywatelska i patriotyczna w kulturze liberalno-demokratycznej. Wyzwania globalne i lokalne.

19 stycznia 2017
czytaj całość

18-19.01.2017 roku na UKW odbyła się Konferencja naukowa: Edukacja obywatelska i patriotyczna w kulturze liberalno-demokratycznej. Wyzwania globalne i lokalne. Konferencja objęta była patronatami: Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Bydgoszczy, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Wydarzenie zorganizował Zakład Filozofii Edukacji i Metodologii Badań UKW.
fot. A. Obiała

czytaj całość…

"Zjazd Prawo – Dziedzictwo – Sztuka”

06 grudnia 2016
czytaj całość

W dniach 30 listopada – 2 grudnia br. odbyła się konferencja "Zjazd Prawo – Dziedzictwo – Sztuka”

 Konferencja przybrała postać Ogólnopolskiego Zjazdu Przedstawicieli Katedr Kryminalistyki. Zjazd wpisał się w interdyscyplinarny charakter badań nad kulturą, dziedzictwem kultury i rynkiem sztuki. Do udziału w obradach zaproszono uznanych naukowców reprezentujących różne obszary badawcze i specjalizacje.

czytaj całość…

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Sytuacja komunikacyjna i jej parametry” z okazji 70-lecia urodzin Profesor Elżbiety Laskowskiej „Komunikowanie wartości – wartość komunikowania”

29 listopada 2016
czytaj całość

28 listopada 2016 roku z inicjatywy Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Sytuacja komunikacyjna i jej parametry” z okazji 70-lecia urodzin Profesor Elżbiety Laskowskiej „Komunikowanie wartości – wartość komunikowania”.

fot. A.Obiała

czytaj całość…

JĘZYK – OBRAZ – DYSKURS

21 listopada 2016
czytaj całość

W dniach 17-18 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się Konferencja naukowa „JĘZYK – OBRAZ – DYSKURS”. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Germanistyki oraz Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Konferencja Dziekanów Wydziałów Artystycznych i Artystyczno-Pedagogicznych - 17-18 października 2016 r.

18 października 2016
czytaj całość

Konferencja Dziekanów Wydziałów Artystycznych i Artystyczno-Pedagogicznych podległych MNiSW odbędzie się w dniach 17-18 października 2016 r. z inicjatywy Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia dra hab. Benedykta Odya prof. nadzw. UKW i Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dra hab. Bernarda Mendlika.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Narrative Environments For Play and Learning

18 października 2016
czytaj całość

W dniach 17-21.10.2016 odbędzie się spotkanie międzynarodowego zespołu  badaczy  realizujących projekt z programu Erasmus Plus NARRATIVE ENVIRONMENTS FOR PLAY AND LEARNING (NEPL) NO. 2015-1-LT01-KA201-013443.

fot. A. Obiała

czytaj całość…