Konferencje, seminaria

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd – Rethinking the Islamic Thought

15 grudnia 2017
czytaj całość

13 grudnia 2017 roku odbyło się seminarium międzynarodowe podsumowujące projekt badawczy Naṣr Ḥāmid Abū Zayd – Rethinking the Islamic Thought, realizowany przez troje badaczy z Zakladu Języka i Kultury Arabskiej UKW, pod kierunkiem dra Michała Mocha. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki i zaowocuje wydaniem monografii w języku angielskim oraz edycji krytycznej tekstów źródłowych w języku polskim.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Budowanie jakości sieci współpracy i samokształcenia - spotkanie z prof. Olivierem Francomme

05 grudnia 2017
czytaj całość

W dniach 4–5 grudnia 2017 r., na zaproszenie prof. dr hab. Ewy Filipiak, kierownik Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań nad Uczeniem się i Rozwojem, gościem UKW w Bydgoszczy był prof. Olivier Francomme z Universite De Picardie Jules Verne (UPJV-ESPE) w Amiens we Francji, przedstawiciel ICEM - L’Institut Coopératif de l’École Moderne - Pédagogie Freinet.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Polsko-ukraińska współpraca naukowo-metodyczna na rzecz wspierania rozwoju systemu profilaktyki i kształcenia specjalistów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym...

30 listopada 2017
czytaj całość

W dniu 21 listopada 2017 na terenie naszej uczelni został zainaugurowany projekt pt.: Polsko-ukraińska współpraca naukowo-metodyczna na rzecz wspierania rozwoju  systemu profilaktyki i kształcenia specjalistów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży na Ukrainie. Projekt jest realizowany w ramach Celu operacyjnego nr 2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 finansowanego ze środków do dyspozycji Ministra Zdrowia.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Polska i Jugosławia w XX wieku

28 września 2017
czytaj całość

 27-28 września 2017 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Polska i Jugosławia w XX wieku”. Wydarzenie organizował Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut Historii Współczesnej w Belgradzie.

czytaj całość…