Konferencje, seminaria

Dzień dobry biznes

11 maja 2018
czytaj całość

10 maja 2018 roku w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja dedykowane studentom i absolwentom planującym założyć działalność gospodarczą "Dzień dobry biznes". 
fot. A. Obiała

czytaj całość…

Półtora dnia z Brunonem Schulzem w Bydgoszczy

27 marca 2018
czytaj całość

W dniach 26-27 marca 2018 r. Zakład Literatury Powszechnej i Komparatystyki IFPiK UKW oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (Komisja Komparatystyczna) zorganizowały konferencję naukową: Półtora dnia z Brunonem Schulzem w Bydgoszczy. Podczas konferencji można było usłyszeć: dr Wierę Meniok, organizatorkę znakomitych Festiwali Schulzowskich odbywających się Drohobyczu - miejscu urodzenia i tragicznej śmierci tego znakomitego polskiego pisarza, grafika, malarza, prowadzącą również Muzeum Schulza czy prof. Pawła Dybla, autora wydanej ostatnio książki: Mesjasz, który odszedł.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Rok 1968 - kultura, sztuka, polityka

27 marca 2018
czytaj całość

W dniach 26-28 marca 2018 r. na UKW została zorganizowana konferencja naukowa Rok 1968 - kultura, sztuka, polityka. Patronat nad nią objął Komitet Nauk o Sztuce PAN oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami.

Rok 1968 był i pozostał jednym z najważniejszych wydarzeń w polskiej historii minionego stulecia. Zapisał się również jako chwila ważna dla przemian polskiej kultury, w tym dla literatury, teatru i filmu.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Odkrywając Wygotskiego

20 marca 2018
czytaj całość

W dniach 19-20.03.2018 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Odkrywając Wygotskiego. Socjo-historyczno-kulturowe podejście do rozwoju i edukacji. Rekonstrukcje i tropy historyczno-metodologiczne. Sympozjum I. Rozwojowe podejście do edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce.

Oryginalna socjo-historyczno-kulturowa teoria rozwoju Lwa S. Wygotskiego inspiruje badaczy na całym świecie do podejmowania licznych studiów teoretycznych, metodologicznych, inicjuje nowe projekty rozwojowo-badawcze, jest także zaproszeniem do rozwiązywania problemów (badawczych) współczesnej edukacji.
fot. A. Obiała

czytaj całość…

Forum Etyki Słowa

16 marca 2018
czytaj całość

15-16 marca 2018 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowa Forum Etyki Słowa. Organizatorami wydarzenia są: UKW oraz Stowarzyszenie Etyki Słowa.
fot. A. Obiała

czytaj całość…

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd – Rethinking the Islamic Thought

15 grudnia 2017
czytaj całość

13 grudnia 2017 roku odbyło się seminarium międzynarodowe podsumowujące projekt badawczy Naṣr Ḥāmid Abū Zayd – Rethinking the Islamic Thought, realizowany przez troje badaczy z Zakladu Języka i Kultury Arabskiej UKW, pod kierunkiem dra Michała Mocha. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki i zaowocuje wydaniem monografii w języku angielskim oraz edycji krytycznej tekstów źródłowych w języku polskim.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Budowanie jakości sieci współpracy i samokształcenia - spotkanie z prof. Olivierem Francomme

05 grudnia 2017
czytaj całość

W dniach 4–5 grudnia 2017 r., na zaproszenie prof. dr hab. Ewy Filipiak, kierownik Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań nad Uczeniem się i Rozwojem, gościem UKW w Bydgoszczy był prof. Olivier Francomme z Universite De Picardie Jules Verne (UPJV-ESPE) w Amiens we Francji, przedstawiciel ICEM - L’Institut Coopératif de l’École Moderne - Pédagogie Freinet.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Polsko-ukraińska współpraca naukowo-metodyczna na rzecz wspierania rozwoju systemu profilaktyki i kształcenia specjalistów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym...

30 listopada 2017
czytaj całość

W dniu 21 listopada 2017 na terenie naszej uczelni został zainaugurowany projekt pt.: Polsko-ukraińska współpraca naukowo-metodyczna na rzecz wspierania rozwoju  systemu profilaktyki i kształcenia specjalistów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży na Ukrainie. Projekt jest realizowany w ramach Celu operacyjnego nr 2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 finansowanego ze środków do dyspozycji Ministra Zdrowia.

fot. A. Obiała

czytaj całość…