Konferencje, seminaria

Polska i Jugosławia w XX wieku

28 września 2017
czytaj całość

 27-28 września 2017 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Polska i Jugosławia w XX wieku”. Wydarzenie organizował Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut Historii Współczesnej w Belgradzie.

czytaj całość…

VI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”

26 czerwca 2017
czytaj całość

VI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania” odbyła się w dniach: 23-24.06.2017 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Była to jedyna w skali kraju konferencja poświęcona wyłącznie diagnozowaniu w psychologii, zainicjowana przez Instytut Psychologii UAM w 2011 roku jako cyklicz­ne przedsięwzięcie. Celem tej, jak i poprzednich konferencji było zaproszenie do refleksji i podjęcia dyskusji nad wyzwaniami w obszarze diagnozy psychologicznej oraz wymiana doświadczeń i propozycji odpowiedzi na te wyzwania. W tym roku chcielibyśmy skupić się szczególnie na standardach nauczania psychologicznych metod diagnostycznych, wspólnie przyjrzeć się aktualnie wykorzystywanym narzędziom dydaktycznym oraz poszukać nowych kierunków rozwoju w tym obszarze.

fot. A. Obiała

 

czytaj całość…

XXVI Kolokwia Psychologiczne Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk „Badania psychologiczne relacji mózg – zachowanie”

26 czerwca 2017
czytaj całość

W dniach 19-21 czerwca 2017 roku odbyły się XXVI Kolokwia Psychologiczne Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk „Badania psychologiczne relacji mózg – zachowanie”. Organizatorami Kolokwiów był Komitet Psychologii PAN oraz Instytut Psychologii UKW. Nad wydarzeniem patronat honorowy objął Jego Magnificencja Rektor UKW prof. dr hab. Jacek Woźny.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

39th Mycotoxin Workshop

20 czerwca 2017
czytaj całość

39th Mycotoxin Workshop rozpoczęły się 19 czerwca w Bydgoszczy. Tematem warsztatów organizowanych przez Katedrę Fizjologii i Toksykologii Instytutu Biologii Eksperymentalnej jest problem występowania mikotoksyn w żywności, paszach i środowisku oraz ich niebezpieczeństwo dla człowieka i zwierząt. Fot. Andrzej Obiała

czytaj całość…

Ogólnopolskie Seminarium pt.: Organizacja narracyjnego środowiska zabawy i uczenia się według koncepcji Lwa S. Wygotskiego.

31 maja 2017
czytaj całość

29 maja 2017 roku w Bibliotece UKW odbyło się Ogólnopolskie Seminarium pt.: Organizacja narracyjnego środowiska zabawy i uczenia się według koncepcji Lwa S. Wygotskiego.

Wydarzenie adresowane było do nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej (I etap edukacji), którzy mieli okazję zapoznać się z nowoczesną metodą zabawy narracyjnej oraz wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez zespół badawczy.

fot. A. Obiała

czytaj całość…