Wydarzenia

Jubileuszowe spotkanie Radia Uniwersytet

09 listopada 2017
czytaj całość

10 lat minęło jak jeden dzień… Ekipa Radia Uniwersytet spotkała się z obecnym i poprzednimi opiekunami Radia Uniwersytet. Spotkanie odbyło się oczywiście w siedzibie Radia przy ul. Ogińskiego. Fot. Andrzej Obiała

czytaj całość…

Występ Chóru Akademickiego w Filharmonii Pomorskiej

07 listopada 2017
czytaj całość

6 listopada 2017 roku w Filharmonii Pomorskiej odbył się występ Chóru Akademickiego UKW.

  • Dyrygent: dr hab. Benedykt Odya, prof. nadzw., Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia. 
  • Przygotowanie chóru: prof. Bernard Mendlik, Dziekan WEM.
  • Baryton: Leszek Holec.
  • Fortepian: Witold Kawalec.
  • Prowadzenie: Anna Merder.

czytaj całość…

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP

30 października 2017
czytaj całość

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego był gospodarzem posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP w dniach 12-14 października2017 roku. W murach naszej uczelni gościliśmy Prorektorów ds. Finansowych z polskich uniwersytetów a także Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów MNiSW – Jarosława Oliwę. Głównym tematem obrad była dyskusja nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Omawiano również aktualną sytuację finansową uniwersytetów oraz wyniki rekrutacji w uczelniach. W trakcie pobytu goście podziwiali Bydgoszcz oraz uczestniczyli w koncercie przygotowanym przez pracowników i studentów WEM w Pałacu w Ostromecku.  

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Wampiriada 2017

26 października 2017
czytaj całość

25 października 2017 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się akcja Wampiriada

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Umowa o współpracy UKW i IPN

07 lipca 2017
czytaj całość

W czwartek, 6 lipca w siedzibie Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a Instytutem Pamięci Narodowej - Komisją Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie. Aktu podpisania dokonali Rektor UKW JM prof. dr hab. Jacek Woźny oraz Prezes IPN dr Jarosław Szarek. Odbyło się to w obecności między innymi wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, dyrektora Biura Badań Historycznych IPN dr. hab. Mirosława Szumiło, dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku dr. Mirosława Golona, naczelnika Delegatury IPN w Bydgoszczy Edyty Cisewskiej, dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW dr. hab. Marka Zielińskiego oraz kilkudziesięciu zgromadzonych osób – mieszkańców Bydgoszczy, historyków i politologów. 

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Festiwal Kultury Węgierskiej na UKW

13 czerwca 2017
czytaj całość

9 czerwca 2017 roku w ramach Festiwalu Kultury Węgierskiej gościła na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego JE Ambasador Węgier w Polsce dr Orsolya Zsuzsanna Kovács.
Ambasador Orsolya Zsuzsanna Kovács  aktywnie działa na rzecz umacniania współpracy polsko-węgierskiej, szczególnie wśród  młodzieży. Jest m. in. pomysłodawczynią staży dla studentów i młodych polskich urzędników w węgierskim Ministerstwie Administracji Publicznej i Sprawiedliwości Węgier. Tego dnia odbyły się w Bibliotece UKW zajęcia dla dzieci, które zapoznawały się z tradycją i kulturą Węgier, m.in. układały węgierską flagę. W późniejszy quizie odpowiadały na pytania Pani Ambasador. O godz. 13.30 rozpoczęło się spotkanie z młodzieżą, laureatami ubiegłorocznego konkursu plastycznego na komiks o tematyce węgierskiej. Zbiór komików ukazała się niedawno drukiem, dzięki wsparciu Ambasady Węgier, Węgierskiego Instytut Kultury, UKW i Drukarni Abedik. Po  spotkaniu, uczestnicy otrzymali pamiątkowe wpisy w książkach od JE Ambasador i Honorowego Konsula Węgier w Bydgoszczy Marka A. Pietrzaka. Kolejnym etapem wizyty było spotkanie z władzami UKW w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego oraz spotkanie w Ogrodzie Botanicznym UKW. 

fot. A. Obiała

czytaj całość…