Kazimierz Wielki i Jego Czasy

W środę 6 marca 2013 odbył się półfinał konkuru o Kazimierzu Wielkiem i Jego Czasach. Młodzież z kilku miast, m.in.ze Świecia, Bydgoszczy i Sztumu pisała test w Auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Finał konkursu odbędzie się 17 kwietnia.