Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nałogi. Medyczne i kulturowe aspekty uzależnień na przestrzeni dziejów-6-7 kwietnia 2017 roku

09 stycznia 2017

Studenckie Koło Historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Studenckie Koło Naukowe Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mają przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Nałogi. Medyczne i kulturowe aspekty uzależnień na przestrzeni dziejów. Konferencja odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 6-7 kwietnia 2017 roku.

czytaj całość…

VII Naukowe Forum Polsko-Ukraińskie - 18 - 21 września 2017

06 marca 2017

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do udziału w VII Naukowym Forum Polsko-Ukraińskim/Ukraińsko-Polskim nt. „Edukacja dla przyszłości”, które odbędzie się w dniach 18-21 września 2017 r. w Bydgoszczy pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

czytaj całość…

Komunikowanie wartości – wartość komunikowania - 28 listopada 2016

22 listopada 2016

Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w V ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Sytuacja komunikacyjna i jej parametry” z okazji 70-lecia urodzin Profesor Elżbiety Laskowskiej „Komunikowanie wartości – wartość komunikowania”.

czytaj całość…

Konferencja naukowa JĘZYK – OBRAZ – DYSKURS - 17-18 listopada 2016 r.

06 czerwca 2016
czytaj całość

Komisja Językoznawcza Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Katedra Germanistyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego we współpracy z Katedrą Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Instytutem Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW zapraszają do udziału w konferencji naukowej JĘZYK – OBRAZ – DYSKURS w dniach 17-18 listopada 2016 roku.

czytaj całość…

Bydgoszcz w przestrzeni europejskiej- 21-22 października 2016 r.

20 maja 2016

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiegow Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Bydgoszczy oraz Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych zapraszają na konferencję naukową "Bydgoszcz w przestrzeni europejskiej. Od osady do metropolii-główne kierunki rozwoju miasta z perspektywy historycznej".

czytaj całość…