IV Ogólnopolska Konferencja Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce - 20.10.2016 r.

  • 18 maja 2016

20 października 2016 roku Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania UKW zaprasza na IV Ogólnopolką Konferencję "Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotnicznej w Polsce" o tematyce "Rozwój międzynarodowego prawa lotniczego oraz jego wpływ na gospodarkę regionów".

Szzcegóły: www.lotnictwo-konferencja.pl 

Pobierz pliki