Bydgoszcz w przestrzeni europejskiej- 21-22 października 2016 r.

  • 20 maja 2016

W 2016 roku przypada 670 rocznica nadania praw miejskich Bydgoszczy. Dwadzieścia lat temu odbyło się podobne spotkanie podsumowujące stan wiedzy o mieście nad Brdą. W 2009 roku obradowano na temat Bydgoszczy - miasta wielu kultur i narodowości. Nadszedł czas by zastanowić się nad miejscem Bydgoszczy na mapie Europy, jej związków ze starym kontynentem.

W założeniach konferencja ma zwrócić uwagę na szeroko rozumiany wpływ Europy, tej Zachodniej jak też Wschodniej, na rozwój miasta a także obecność Bydgoszczy w przestrzeni europejskiej.

Zakres tematyczny nie został bliżej sprecyzowany, gdyż istnieje wielość zagadnień, czasami trudna do uchwycenia. Jako przykładowe mogą posłużyć zagadnienia kontaktów historycznych bydgoszczan z innymi na przestrzeni wieków, przejmowanie wzorców gospodarczych, organizacyjnych, kulturowych (np. w architekturze i sztuce), studia bydgoszczan w zagranicznych ośrodkach i odwrotnie, wymiana z innymi ośrodkami europejskimi itd.

W zamierzeniu organizatorów konferencja ma podejmować tematy do tej pory nie badane, w miarę możliwości o ujęciu syntetycznym, gdyż zaplanowana jest recenzowana publikacja referatów. Konferencja odbędzie się w Bydgoszczy, przewiduje się 20 minut na wystąpienie. Termin składania propozycji tematu referatu wraz z krótkim streszczeniem upływa z końcem maja 2016 roku.

Termin konferencji: 21-22 października 2016.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji uprasza się o kontakt z sekretarzem konferencji:

dr Monika Opioła-Cegiełka  - m.opiola@ukw.edu.pl 

Rada Naukowa konferencji:

  • prof. dr hab. Albert Kotowski
  • prof. dr hab. Jacek Maciejewski
  • dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. nadzw.
  • dr Stefan Pastuszewski