Konferencja naukowa JĘZYK – OBRAZ – DYSKURS - 17-18 listopada 2016 r.

 • 06 czerwca 2016

Komisja Językoznawcza Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Katedra Germanistyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego we współpracy z Katedrą Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Instytutem Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW zapraszają do udziału w konferencji naukowej JĘZYK – OBRAZ – DYSKURS w dniach 17-18 listopada 2016 roku.

Tegoroczna konferencja stanowi kontynuację interdyscyplinarnego cyklu spotkań, z których pierwsze pod tytułem Język – historia – polityka odbyło się z inicjatywy Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego w 2006 roku. Od tej pory bydgoskie „triady” na stałe wpisały się w kalendarz konferencji językoznawczych, stwarzając okazję do wymiany poglądów naukowych związanych z takimi zagadnieniami jak: Język – społeczeństwo – wartości (2007), Język – biznes – media (2008), Język – tekst – kultura (2009), Język – rytuał – płeć (2010), Język – natura – cywilizacja (2011), zyk – wielokulturowość – tożsamość (2012), Język – estetyka – sztuka (2013), zyk – urząd - prawo (2014) oraz JęzyktechnologieInternet (2015).

Zaproszenie skierowane jest zarówno do lingwistów reprezentujących różne filologie, jak i – ze względu na interdyscyplinarny charakter konferencji – do literaturoznawców, kulturoznawców, medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.

Zagadnienia związane z zakresem konferencji mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

 • język jako system semiotyczny
 • użycie języka w sytuacjach komunikacyjnych oraz jego rola w komunikacji multimodalnej
 • wpływ multimodalności na „normy językowe”
 • interakcyjne relacje między tekstem a obrazem w ramach różnych dyskursów
 • dyskurs a intertekstualność
 • multimodalne praktyki dyskursywne
 • intertekstualność obrazowa
 • intertekstualność i intermedialność w dyskursie medialnym
 • transdyscyplinarna analiza dyskursu

Organizatorzy:

 • prof. UKW dr. hab. Marek Cieszkowski
 • prof. UKW dr. hab. Jacek Szczepaniak
 • dr Anna Kapuścińska (sekretarz)

Pobierz pliki