Bydgoskie Spotkania Onkologii z Psychologią - 14 października 2016

  • 04 października 2016

Instytut Psychologii UKW i Zakład Profilaktyki  i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy organizują Bydgoskie Spotkania Onkologii z Psychologią.

Temat konferencji: Postawy kobiet wobec onkologicznych badań profilaktycznych.
Konferencja odbędzie się 14 października br. (piątek) w godzinach 10.00-13.40.
Miejsce: Centrum PARIS - Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Zapraszamy studentów psychologii i pedagogiki oraz inne osoby zainteresowane tematyką konferencji.

Planowane są wystąpienia: dr Tomasz Mierzwa (Zakład Profilaktyki  i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy), prof. Roman Ossowski (Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), dr Katarzyna Jankowska (Klinika Pediatrii Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Polskiego w Toruniu, Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej), dr hab. Paweł Izdebski (Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) i dr Izabela Pawłowska (Centrum Badań nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu).

Spotkanie zakończy dyskusja panelowa, w której spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: Co i jak zmienić by skłonić do uczestnictwa w badaniach profilaktycznych?

Rejestracja => link

Więcej informacji na stronie konferencji  http://bydgoskiespotkaniezonkologia.esy.es/